"> Προϊόντα - KoupparisBottling

Προϊόντα

Tα προϊόντα της εταιρείας μας διακρίνονται σε 4 κατηγορίες ανάλογα με την χωρητικότητα τους. Προσφέρουμε μπουκάλες 3, 5, 10 και 15 λίτρων.
Οι μπουκάλες των 5 λίτρων διακρίνονται σε στρογγυλές, τετράγωνες και ορθογώνιες καθώς επίσης και σε λαμιντζάνες για κρασί. Για τα μπουκάλια των 8 και 10 λίτρων υπάρχει η επιλογή για πώμα Φ48 και Φ55.
Πάρακατω παραθέτονται τα προϊόντα μας:

Μπουκάλες 3ltr

Μπουκάλες 5ltr

Mπουκάλες 10ltr

Mπουκάλες 15ltr