"> ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ - KoupparisBottling

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η διοίκηση της εταιρείας είναι έντονα ευαισθητοποιημένη σε ό,τι αφορά το περιβάλλον και την προστασία του. Πιστεύουμε πως προστατεύοντας το περιβάλλον, προστατεύουμε ταυτόχρονα και την υγεία μας και αναβαθμίζουμε την ποιότητα ζωής μας. Σαν εταιρεία, συνεργαζόμαστε τα τελευταία χρόνια με δίκτυο περισυλλογής ανακυκλώσιμων υλικών, που πραγματοποιεί σε εβδομαδιαία βάση περισυλλογή ανακυκλώσιμων σκυβάλλων από το χώρο μας.

Κάποιες από τις πρακτικές που έχουμε εντάξει στην καθημερινότητά μας και  προτείνουμε στους πελάτες μας είναι :

  • Διαχωρίστε τα ανακυκλώσιμα υλικά (πλαστικό, χαρτί, γυαλί, μέταλλο) και τοποθετήστε τα στους αντίστοιχους κάδους

 

  • Αφήστε τις μπαταρίες σε ειδικούς κάδους ανακύκλωσης που είναι τοποθετημένοι σε δήμους, δημοτικά σχολεία και καταστήματα ηλεκτρικών ειδών

 

  • Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές προς ανακύκλωση παραλαμβάνονται από αδειοδοτημένες εταιρείες μεταφοράς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων ή ακόμη και από καταστήματα ηλεκτρικών ειδών με την αγορά μιας νέας συσκευής

 

  • Σβήστε τα φώτα για εξοικονόμηση ενέργειας και πολύτιμων φυσικών πόρων.